std::literals::complex_literals 符号索引

此页面试图列出所有来自标准库,可用于命名空间 std::literals::complex_literals:: 的符号。符号以下列方式书写:

  • 函数名带 ()
  • 模板带 <>

注意

这些运算符声明于命名空间 std::literals::complex_literals ,其中 literalscomplex_literals 均为内联命名空间。能以 using namespace std::literalsusing namespace std::complex_literalsusing namespace std::literals::complex_literals 获得对这些运算符的访问。

I


I

i (C++14 起)
if (C++14 起)
il (C++14 起)